top of page
בחירת תבנית

בחירת תבנית

יצירת עמוד

יצירת עמוד לשיעור - שתילת כותרות, שתילת סרטונים, שתילת לינקים וטפסים להורדה

שמות עמודים

ניהול שמות עמודים ויצירת ניווט בינהם

הצגת שיעורים בעמוד

ארגון השיעורים באתר

bottom of page