שיעור שלישי:
לינקים לעמודים חבויים, עוגנים, הוספת תגובות לאתר, חסימת עמוד הבית עם סיסמא,
חשיפת תכנים הדרגתית, הסתרת האתר מגוגל וממנועי חיפוש.

 

יצירת עוגנים (לינקים פנימיים) בעמוד

 

הוספת פורום ותגובות לאתר

 

חסימת האתר עם סיסמא לחברים בלבד - שתי אפשרויות

 

חשיפת שיעורים הדרגתית (מחליף את wishlist)

 

שכפול אתר לכל מחזור נוסף של סטודנטים

הסתרת האתר מגוגל