top of page

שיעור שלישי:
לינקים לעמודים חבויים, עוגנים, הוספת תגובות לאתר, חסימת עמוד הבית עם סיסמא,
חשיפת תכנים הדרגתית, הסתרת האתר מגוגל וממנועי חיפוש.

יצירת לינקים פנימיים לעמוד ארוך

יצירת עוגנים (לינקים פנימיים) בעמוד

הוספת תגובות לאתר

הוספת פורום ותגובות לאתר

חסימת האתר עם סיסמא לחברים

חסימת האתר עם סיסמא לחברים בלבד - שתי אפשרויות

חשיפה הדרגתית של השיעורים

חשיפת שיעורים הדרגתית (מחליף את wishlist)

שכפול אתר למחזור נוסף

שכפול אתר לכל מחזור נוסף של סטודנטים

הסתרת האתר מגוגל 

bottom of page